By - admin

Sveriges stolthet Volta – En futuristisk och helt elektrisk lastbil

Volta är ett nytt svenskt företag som har som vision att bygga en 16-tons lastbil för stadsdistribution. Vad är då en elektrisk lastbil? – Det är helt enkelt en lastbil som drivs av ett batteri istället för bensin eller diesel. Planen är att denna elektriska lastbil ska vara färdig under 2020 för en ny generation av futuriska elektriska lastbilar. Volta har som fokus att designa elektriska lastbilar som först och främst ska användas runt städer och bostadsområden. Istället för att förorena världen mer kommer dessa lastbilar inte ha några utsläpp, vilket kommer att leda till en renare stadsmiljö och en lägre klimatpåverkan. 

Det är en lastbil som inte enbart tillverkas för att skydda miljön, utan också för säkerhet. Volta Trucks är designade för att vara säkra i trafiken. Enligt en studie är tunga fordon involverade i 23 % av fotgängares dödsfall och 58 % av cyklisters dödsfall i London. Många gånger beror detta på att föraren inte kan se vägtrafikanten eller att dörrar öppnas när cyklisten passerar. Detta beror på att lastbilen är dåligt designad även ur ett arbetsmiljöperspektiv. Föraren blir utsatt för konstant buller, ångor, problem med knän och höfter och det är är också vanligt att trilla när föraren klättrar in eller ut ur lastbilen. 

Eftersom lastbilen inte kommer att ha en dieselmotor kan hytten helt omplaceras vilket gör fordonet säkrare både för föraren, men även fotgängare och cyklister. Förarsätet är i mitten och hytten har blivit sänkt (som en buss) för att föraren ska kunna se bättre, och därmed förhindra olyckor. 

Vilka är Volta Trucks? 

Volta Trucks grundades i Maj 2019 som ett nytänkande företag som vill skapa en ny form av elektrisk lastbil för en bättre värld. Det var Carl-Magnus Nordén som startade Volta och är också nu företagets CEO. Det är en svensk duo som ligger bakom Voltra Trucks. De planerar att släppa en prototyp under 2020. Sedan är planen att ha lastbilar redo för London och Paris under 2021. Volta Trucks jobbar i samarbete med några av de absolut bästa inom industrin – Astheimer, Conjure, MagTec och Prodrive. 

Elektriska lastbilar – Ett klimatsmart val 

Att vara klimatsmart är allt viktigare i dagens samhälle. Jordens klimat har förändrats snabbt. Transporter av alla former är en stor bidragande faktor till klimatförändringarna. Istället för en minskning av fordon runt om i världen, ser vi istället idag en konstant ökning. Behovet av transporter är helt enkelt för stort för att stoppas, speciellt med alla beställningar som görs online. 

Varför är det då dåligt för miljön att köra transporter? Detta är eftersom den globala uppvärmningen orsakas av bland annat växthusgaser, där fordon är en bidragande faktor till detta. För att kunna hjälpa planeten är det därför viktigt att koldioxidutsläppen minskar de närmaste 10 åren. Diesel är inte enbart koldioxidutsläpp utan det släpper också ut giftiga föroreningar som är skadliga. Speciellt stadsområdena har stora problem med avgaser som snabbt ansamlas. Luften blir då skadlig att andas in – speciellt för äldre och barn då den kan leda till allvarliga sjukdomar.